კატო მიქელაძე

kato.mikeladze@lpa.ge +995595087751

კატო მიქელაძე

kato.mikeladze@lpa.ge +995595087751

კატო მიქელაძე LPA-ში დასაქმებულია უმცროსი იურისტის პოზიციაზე სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით.

კატო წარმოადგენს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულს და აქვს დიპლომი სამართლის სპეციალიზაციით, ამჟამად კი მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად სწავლობს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ბიზნეს სამართლის მიმართულებით. კატომ წარმატებით ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით და არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.

LPA-ში მუშაობის დაწყებამდე კატო მუშაობდა “NEXIA TA”-ში იურისტის პოზიციაზე, სადაც იურიდიულ მომსახურებას უწევდა კომპანიის კლიენტებს.

მშობლიურ ქართულთან ერთად კატო სრულყოფილად ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.